آشپزخانه Creativa5

در اولين نظر رنگ قرمز ديوارِ اصلى كه در تضاد با آشپزخانه سفيد طراحى شده است جلب نظر مى كند.  همانطور که شاهد هستید، كابينت ها و قفسه هاى موجود در آشپزخانه از دو رنگ سفيد و طوسى انتخاب شده اند. رنگ سفيد در آشپزخانه هاى جزيره و كمد ديوارى وجود دارد. در حالى كه از رنگ طوسى بيشتر براى قفسه ها و كتابخانه استفاده شده است. همان طور كه در عكس ها مشاهده مى كنيد، درون كمدها، قفسه ها و كشو هاى مختلفى طراحى شده است تا سازماندهى لوازم آشپزخانه به شيوه هر چه بهتر انجام شود. كابينت ها همگى بدون قاب و به سبك مدرن طراحى شده اند. لوستر هاى آويزان بالاى ميز غذا خورى به دو رنگ طوسى و قرمز انتخاب شده اند. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us