آشپزخانه ADEL1

در اينجا سبك مُدرن در تمامى فضاهاى خانه ديده مى شود. كابينت هاى بدون قابِ آشپزخانه با سِت ميز تلويزيون ادغام شده و همگى از يك جنس مى باشند. يكپارچگى و سادگى در اجزاء آشپزخانه موج مى زند. صندلى هاى پايه بلند كاملاً مدرن بوده و با پيشخوان صاف و بدون تزئين چوبى همخوانى لازم را ايجاد مى كند.

درون كشوها كاملاً طراحى شده تا شما وسائل خود را با نظم هر چه تمام تر درون آن ها جاى دهيد. دستگيره هاى كشيده و صاف بر خطوط افقى آشپزخانه تأكيد مى كند. برخوردارى از قفسه هاى متنوع، فضاى مخصوص كتاب ها و دكور ها از ديگر مشخصات اين طرح مى باشد.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us