آشپزخانه ADEL4

باز نيز شاهد تلفيق آشپزخانه با فضاهاى ديگر خانه هستيم. كابينت ها بدون هيچ گونه خط و خطوط اضافى به صورت صاف و صيقلى و به رنگ سفيد طراحى شده اند.

لوستر روشنايى، شيرآلات، سينك، فر و پايه هاى صندلى بار همگى از جنس استيل مى باشند. رنگ كف و ديوار از يك طيف رنگى انتخاب شده تا در داشتن رنگ در آشپزخانه به كمترين تعداد كفايت شود.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us