آشپزخانه Clover14

در اين جا فضاى آشپزخانه اين اجازه را مى دهد تا يك ميز غذاخورى ٤ نفره به راحتى در وسط آن قرار گيرد. كابينت ها تماماً از چوب روس و به رنگ كرم و قهوه اى طراحى شده اند. سينك و گاز روميزى در روى فضاى كانتر جانمايى شده اند و ابعاد هود بالا متناسب با آن ها انتخاب شده است. قفسه هاى دكورى كنارى فضاى آشپزخانه را از ديگر فضاهاى آشپزخانه مجزاء مى كند. فضاى رختشویخانه توسط درب شيشه اى از فضاى اصلى آشپزخانه جدا مى شود. همچنین طراحى سينك و گاز روميزى كاملاً به سبك مدرن مى باشد. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us