آشپزخانه Creativa1

نمونه اى از يك آشپزخانه مدرن U شكل مى باشد. سطح روى كابينت ها همگى صاف و بدون قاب مى باشد. لامپ هاى آويزان بالاى فضاى كانتر و ظرف شويى نصب شده است. كابينت ها چوبى و به رنگ سفيد و رنگ طبيعى چوب مى باشند. قفسه هاى متعدد با تقسيم بندى هاى گوناگون تمام فضاى آشپزخانه را احاطه كرده اند تا كاربرى هاى ديگر نيز به آشپزخانه اضافه شود. زير كابينت ها نور خطى كار شده كه فضاى گاز و اطراف را روشن مى كند. خطوط افقى در اين آشپزخانه كاملاً نمايان مى باشند. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us