سِت میز و صندلی مناسب فضاهای بیرونی

كد POS01

اين سِت شامل دو صندلى تك نفره و يك نيمكت دو نفره به همراه ميز قهوه خورى مى باشد. براى قسمت نشيمنگاه ها، از كوسن هاى پُلى اِستر استفاده شده تا بسترى راحت را براى شما به ارمغان آورد.

ابعاد آن عبارت است از؛ 

 • ميز قهوه خورى؛ ٩٠، ٤٥، ٤٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 
 • صندلى هاى يك نفره؛ ٦٠، ٥٧، ٨٧ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 • نیمکت دو نفره؛ ١٠٠، ٥٧، ٨٧ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

كد POS02

متريال استفاده شده براى ساخت اين سِت مبلمان فضای بیرونی، چوب راش بوده و بر اساس فرآیندهای صورت گرفته بر روی آن، كاملاً مقاوم در برابر آب و رطوبت مى باشد. از فوم تزريق شده و كوسن هاى پُلى اِستر براى ساخت آن استفاده شده و شامل دو صندلى يك نفره، يك صندلى دو نفره و ميز قهوه خورى می باشد.

ابعاد این سِت عبارت است از؛ 

 • ميز قهوه خورى به ابعاد؛ ٧٥، ٦٠، ٤٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 
 • صندلى هاى يك نفره به ابعاد؛ ٦٧، ٧٢، ٧٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 • مبل دو نفره به ابعاد؛ ١٢٧، ٧٢، ٧٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

كد POS03

اين سِت شامل دو مبل راحتى تك نفره و يك مبل دو نفره به همراه ميز قهوه خورى مى باشد. اين سِت مقاوم در برابر رطوبت، حمله حشرات و هر گونه شرايط آب و هوايى مى باشد.

ابعاد آن عبارت است از؛ 

 • ميز قهوه خورى به ابعاد؛ ٩٦، ٤٨، ٣٣ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 
 • صندلى هاى يك نفره به ابعاد؛ ٧٠، ٨٠، ٨٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 • مبل دو نفره به ابعاد؛ ١٢٧، ٨٠، ٨٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

كد POS04

اين سِت از چهار قطعه شامل ميز قهوه خورى، ٢ عدد صندلى يك نفره و ١ مبل دو نفره تشكيل شده است. سازه آن چوبى بوده و از كوسن هاى با پوشش پُلى اِستر ساخته شده است. اين سِت كاملاً در برابر آب و رطوبت مقاوم بوده و مناسب استفاده در فضاهای باز می باشد.

ابعاد آن عبارت است از؛ 

 • ميز قهوه خورى به ابعاد ١٠٠، ٥٥، ٤٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 
 • صندلى هاى يك نفره به ابعاد ٦٠، ٨٠، ٨٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 • مبل دو نفره به ابعاد؛ ١٠٠، ٨٠، ٨٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

كد POS05

از تركيب فريم هاى چوبى و كوسن هاى پُلى اِسترى، اين سِت مبلمان ساخته شده است. اين سِت شامل يك ميز قهوه خورى، دو مبل تك نفره و يك مبل دو نفره مى باشد.

ابعاد آن عبارت است از؛ 

 • ميز قهوه خورى به ابعاد؛ ١٠٠، ٦٠، ٤٦ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 
 • صندلى هاى يك نفره به ابعاد؛ ٦٠، ٦٥، ٨٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 • مبل دو نفره به ابعاد؛ ٦٠، ١٤٠، ٨٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

كد POS06

اين مجموعه يك سِت ايده آل براى حياط ها، روف گاردن ها و تراس ها محسوب مى شود و از يك ميز قهوه خورى، دو صندلى تك نفره و يك مبل دو نفره تشكيل شده است. مقاوم در برابر رطوبت و شرايط آب و هوايى بوده و به منظور استفاده در محیط های باز طراحی شده است.

 • ابعاد آن عبارت است از؛ 
 • ميز قهوه خورى به ابعاد؛ ١٠٠، ٦٠، ٤٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 
 • صندلى هاى يك نفره به ابعاد؛ ٦٠، ٧٢، ٨٣ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 • مبل دو نفره به ابعاد؛ ٦٠، ١٣٧، ٨٣ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

كد POS07

اين سِت به صورت L شكل طراحى شده و كاملاً مقاوم در برابر هر گونه شرايط آب و هوايى بوده و مناسب براى استفاده در فضاهاى باز مى باشد.

ابعاد آن عبارت است از؛ 

 • ميز قهوه خورى به ابعاد؛ ٧٥، ٧٥، ٢٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 
 • مبل به ابعاد؛ ١٤٧، ٧٥، ٦٧ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

كد POS08

يك سِت مبلمان L شكل مى باشد كه از كوسن هاى پُلى اِستر و سازه چوبى براى ساخت آن استفاده شده است. قطعات آن شامل دو مبل راحتى و يك ميز قهوه خورى می باشد

ابعاد آن عبارت است از؛

 • ميز قهوه خورى؛ به ابعاد ٧٥، ٧٥، ٢٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 
 • مبل راحتی به ابعاد؛ ١٤٧، ٦٥، ٧٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

كد POS09

اين مجموعه شامل يك مبل دو نفره، دو صندلى تك نفره و يك ميز قهوه خورى مى باشد. مناسب براى استفاده در فضاهاى باز و هر شرایط آب و هوایی می باشد.

ابعاد آن عبارت است از؛ 

 • ميز قهوه خورى به ابعاد؛ ١٠٠، ٥٠، ٤٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 
 • صندلى هاى يك نفره به ابعاد؛ ٥٨، ٦٧، ٨٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 • مبل دو نفره به ابعاد؛ ١٢٠، ٦٧، ٨٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

كد POS10

قطعات اين سِت شامل ٤ عدد صندلى، ٢ عدد مبل راحتى و ٢ عدد ميز قهوه خورى مى باشد. اين سِت مناسب استفاده در حياط ها، باغ ها، تراس ها، بالكن ها و روف گاردن ها بوده و در برابر هرگونه شرايط آب و هوايى بسيار مقاوم مى باشد.

ابعاد آن عبارت است از؛ 

 • ميز قهوه خورى به ابعاد؛ ١٠٠، ٦٠، ٤٦ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 
 • صندلى هاى يك نفره به ابعاد؛ ٦٠، ٦٩، ٨٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 • مبل دو نفره به ابعاد؛ ١٤٠، ٦٩، ٨٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

1    2     Next Page

موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
محصولات ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us