مهد کودک پایدار

فلورانس، ایتالیا

گروه طراحی و معماری ایــتــاران    ٢٠١٣

كانسپت اصلى اين مجموعه آموزش و تعليم از طريق فضاى معمارى مى باشد. در اينجا كودكان در محيطى قرار مى گيرند كه پتانسيل هاى محيطى آن ها را در پروسه يادگيرى قرار مى دهد و اين يادگيرى در جهت ايده هاى سبز، انرژى هاى پايدار و محيط زيستى، بهره برى از انرژى طبيعى و انرژى خود كودكان مى باشد. دو استوانه افقى موجود در ورودى كودكان با حركات فزيكى كودكان قادر به توليد انرژى براى روشن كردن لامپ هاى رنگى مى باشند و كودكان بدون اينكه انرژى خارجى مصرف كنند مشغول بازى مى شوند. در فضاى بيرونى كودكان با كاشت و پرورش گياهان آشنا مى شوند و مقدارى از زمان خود را در روز به اين كار اختصاص مى دهند كه در بخش آشپزخانه نيز از همان گياهانى كه كاشته اند استفاده كنند. علاوه بر مطالب ياد شده خود معمارى ساختمان به گونه اى است كه از انرژى هاى طبيعى بيشترين بهره را ببرد و اين پروسه براى كودكان قابل مشاهده مى باشد. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
محصولات ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us