آشپزخانه Creativa7

در اين خانه تمامى مبلمان ها يكدست و در هماهنگى با يكديگر طراحى شده اند. فضاى آشپزخانه و پذيرايى توسط يك كانتر نسبتاً بلند از همديگر تفكيك شده اند. رنگ طوسى به عنوان رنگ غالب در تمامى مبلمان ها به چشم مى خورد. كف از جنس پاركت و ديوار ها به رنگ روشن طراحى شده اند. طراحى سينك و گاز به صورت كاملاً مدرن انجام شده است. ميز غذاخورى دو نفره با پايه شيشه اى در گوشه آشپزخانه جانمايى شده است. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us