دراور كد WBCC02

همان طور كه در عكس ها مشاهده مى كنيد، گره ها و نواقص طبيعى چوب در ظاهر آن كاملا نمايان مى باشد و اين خود يكى از مشخصه هاى اصلى سبك روستيك مى باشد. اين دراور شامل سه كشو بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ 

  • ابعاد كلى؛ ٩١، ٤٥، ٧٠ (طول، عمق، ارتفاع) به سانتيمتر. 

  • ابعاد كشوها؛ ٨٠، ٣٥، ١٤ (طول، عمق، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب های مناسب برای ست کردن با پاتختی فوق:

پایه های این تختخواب از چهار طرف تخت بالا آمده و چادر پارچه ای را نگه داشته است.

اين تخت از چوب كاج ساخته شده و گره ها و نواقص طبيعى چوب در سطوح آن قابل مشاهده است.

گره ها و نواقص طبيعى چوب در ظاهر آن نمايان بوده و از چوب كاج ساخته شده است.

گرما از روكش چوب بلوط به صورت يكپارچه و با خطوط تميز و هندسى تخت هدايت مى شود.

دیگر مبلمان های موجود در این ست اتاق خواب
موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us