خانه / مبلمان / مبلمان هال و پذیرایی / کتابخانه و دکورهای دیواری ٣

کتابخانه و دکورهای دیواری مناسب برای خانه ها و محل های کار

١١- كتابخانه هاى ايستاده 
کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD19

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD19

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD35

همان طور كه در عكس ها مشاهده مى كنيد، اين نوع كتابخانه ها بر عكس موارد ديگر در گوشه ای از خانه و  یا چسبيده به ديوار قرار نميگيرند، بلكه در فضاهايى قرار مى گيرند كه دور تا دور آنها باز باشند. اين كتابخانه ها فضاهاى زيادى را به خود اختصاص مى دهند و بنابراین براى كسانى كه با محدوديت فضا مواجه اند، مناسب نمى باشند. در صفحه زيرى آن ها چرخ هايى تعبيه شده كه به وسيله آن ها قابليت حركت و تغيير مكان را به آسانى دارند. 

١٢- كتابخانه هاى طاقچه اى
کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD26

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD26

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD26

از اين رو آن ها را به طاقچه شباهت مى دهند كه از صفحات افقى و كشيده برخوردارند و عناصر عمودى كمى در ساخت آن ها به كار رفته است. در اين سبك كتابخانه ها معمولاً به صورت تركيبى هم از كتاب و هم از لوازم زينتى استفاده مى شود. 

١٣- كتابخانه هایی با درب هاى ريلى
کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD27

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD27

اين نوع كتابخانه ها به درب هاى چوبى مجهز مى باشند كه بنا به درخواست شما مى تواند جلوى كتاب ها را گرفته و از نفوذ گرد و غبار بر آن ها جلوگيرى كند و چنانچه مايل باشيد ظروف خود را مخفى كنيد و درب را به صورت كشويى به سمت آن ها كشيده و كتاب ها را نمايان مى كنيد. 

١٤- كتابخانه هاى نردبانى
کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD28

سازه اين كتابخانه ها به صورت نردبان از ٤ عدد چوب اصلى تشكيل شده كه نقش سازه اى دارند و از پلكان هاى اين نردبان به عنوان فضاى قرار دادن كلاسورها و كتاب ها مى توان استفاده كرد. 

١٥- كتابخانه هاى صفحه اى
کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD29

در اكثر خانه ها فضاهاى تو رفته در ديوار ها و كنج ها وجود دارد كه عملاً بلااستفاده هستند. كتابخانه هاى صفحه اى تنها از تعدادى صفحات چوبى تشكيل مى شوند كه طول آن ها مطابق با طول تو رفتگى ديوار معين مى گردد. اين كتابخانه ها داراى جداره نبوده و در واقع اين ديوارها هستند كه جداره هاى آن محسوب مى شوند. صفحات چوبى با بست هاى فلزى به ديوار متصل مى شوند. 

١٦- كتابخانه هاىِ مدل S
کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD30

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD30

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD30

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD30

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD30

همان طور كه در عكس ها مشاهده مى كنيد، سازه اصلى اين كتابخانه از چوب و فلز تشكيل شده است. پايه چوبى از يك طرف و قوطى فلزى از جهت ديگر، نگهدارنده اين مدل مى باشند. صفحات چوبى به گونه اى در كنار يكديگر قرار گرفته اند كه فرم S را تشكيل مى دهند. تركيب چوب و فلز يك كتابخانه مدرن را به وجود آورده است. از اين سبك كار براى جداكننده فضاها نيز مى توان استفاده نمود. 

١٧- كتابخانه هاى خاص
کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD32

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD32

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD32

اين سبك كتابخانه ها از تركيب تخته هاى چوبى، فرم هاى خاصى را پديد آورده اند و از تقاطع صفحات چوبى فضاهايى مثلثی شكل و يا ذوذنقه اى پديد مى آورند كه محل نگهدارى كتاب ها و يا گذاشتن عناصر تزئينى مى باشد. 

١٨- كتابخانه هاى روميزى
کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD36

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD36

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD36

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD37

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD37

کتابخانه های چوبی

کتابخانه های چوبی، کد WLD37

اين گونه كتابخانه ها را مى توان بر روى ميز تحرير و يا ساير ميزها قرار داد و اِلزاماً بر روى زمين قرار نمى گيرند. با گذاشتن چوب هاى مُورب در قاب هاى مربع شكل چوبى، امكان تكيه دادن كتاب ها در اين فضا فرآهم مى شود. 

Previous Page    1    2    3   

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us