این میز به صورت کاملاً هنری با دو سطح شیشه ای که با اختلاف سطح نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند، طراحی شده است. پایه های میز تمام چوب می باشد که به صورت شیب دار قرار گرفته اند. کشوهای مختلف در دو فضای جانبی تعبیه شده تا نیاز سازماندهی دفاتر و تجهیزات کاری را بر طرف سازد.

موضوعات مشابه
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us