پایه های این میز به گونه ای روستیک مانند طراحی شده و نگهدارنده سطح شیشه ای دو لایه ای روی خود می باشد. این میز دارای سادگی و خلوص منحصر به فردی می باشد که آن را از دیگر میزها متمایز می کند.

موضوعات مشابه
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us