دراور كد WBCB04

اگر مايل به استفاده از طرح هاى روستيك كه از تلفيق چوب و فلز ساخته مى شوند، مى باشيد، اين دراور مبلمان مناسبى متناسب با سليقه شما مى باشد. همان طور كه در عكس ها مشاهده مى كنيد، اين دراور شامل شش كشوى مجزا بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ 

  • ابعاد كلى؛ ١٤٧، ٤٥، ٨٠ (طول، عمق، ارتفاع) به سانتيمتر.
  • ابعاد كشوها؛ ٦٤، ٣٨، ١٢ (طول، عمق، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های مناسب برای ست کردن با پاتختی فوق:

گره ها و نواقص طبيعى چوب در ظاهر آن نمايان بوده و از چوب كاج ساخته شده است.

از تركيب قاب آهنى و چوب براى ساخت اين تختخواب استفاده شده است.

اين تخت از چوب كاج و به سبك روستيك ساخته شده است. 

از چوب رنگ تيره براى ساخت اين تختخواب استفاده شده و داراى ٤كشوى ذخيره سازى مى باشد.

دیگر مبلمان های موجود در این ست اتاق خواب
موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us