پاتختی كد WBCD02

اين پاتختى نيز به سبك روستيك طراحى و ساخته شده است. قفسه تعبيه شده در آن محل مناسبى براى قرار دادن كتاب هاى دم دستى مى باشد. ابعاد اين پاتختى عبارت است از؛ 

  • ابعاد كلى؛ ٥٥، ٣٨، ٦٠ (طول، عمق، ارتفاع) به سانتيمتر.
  • ابعاد كشو؛ ٤٥، ٢٦، ٢٠ (طول، عمق، ارتفاع) به سانتيمتر.
  • ابعاد قفسه؛ ٥٢، ٣٨، ١٩ (طول، عمق، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های مناسب برای ست کردن با پاتختی فوق:

پایه های این تختخواب از چهار طرف تخت بالا آمده و چادر پارچه ای را نگه داشته است.

گره ها و نواقص طبيعى چوب در ظاهر آن نمايان بوده و از چوب كاج ساخته شده است.

اين تختخواب مدرن از چوب درخت كاج ساخته شده است و ابعاد آن عبارت است از ٢٠٠، ١٥٠، ١١٠ 

اين تخت از چوب كاج و به سبك روستيك ساخته شده است و نواقص چوب در ظاهر آن قابل مشاهده است. 

دیگر مبلمان های موجود در این ست اتاق خواب
موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us