میزهای تحریر و میز کارهای روستیک

میزهای کار و تحریر روستیک

كد WRD01

اين ميز با الهام از سبك روستيك و با استفاده از چوب هاى طبيعى ساخته شده است. در دو طرف اين ميز دو كشوى كوچك و در قسمت مركزى يك كشوى بزرگ تر قرار دارد. دستگيره هاى طرح برنجى آن به آنتيك تر نشان دادن آن كمك مى كنند. ابعاد اين ميز عبارت است از؛ ١٦٥، ٦٥، ٧٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

میزهای کار و تحریر روستیک

كد WRD02

از اين ميز مى توانيد براى دفاتر كار خانگى استفاده كنيد. اين ميز از طراحى سبك روستيك برخوردار بوده و داراى سه كشو و پايه فلزى مى باشد. از چوب درخت كاج براى ساخت اين ميز استفاده شده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٦٥، ٧٥، ٧٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

میزهای کار و تحریر روستیک

كد WRD03

اين ميز با طرح آنتيك گونه خود تماماً از چوب ساخته شده و داراى سه كشو و يك قفسه براى فضاى ذخيره سازى مى باشد. ميز فوق بسيار مناسب براى دفاتر كار خانگى بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٨٠، ٧٠، ٧٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

میزهای کار و تحریر روستیک

كد WRD04

اين ميز تحرير از چوب درخت كاج ساخته شده و قابل استفاده در هر دكوراسيون مى باشد. در اين ميز شاهد دانه بندى هاى طبيعى چوب مى باشيد و از اين جهت بسيار جذاب است. اين ميز بسيار مناسب براى دفاتر كار خانگى مى باشد و ابعاد ان عبارت است از؛ ١٣٥، ٧٥، ٧٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

میزهای کار و تحریر روستیک

كد WRD05

اين ميز از چوب اصلاح شده ساخته شده و داراى ٤ كشوى نسبتاً بزرگ مى باشد. پشت اين ميز ٤ قفسه تعبيه شده كه از آن مى توان به عنوان كتابخانه استفاده نمود. ابعاد اين ميز عبارت است از؛ ١٨٠، ٧٨، ٧٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

میزهای کار و تحریر روستیک

كد WRD06

در اين عكس شاهد يك ميز تحرير صنعتى كه از يك پايه بازيافتى به همراه چرخ و موتور تزئينى ساخته شده است، مى باشيد. ابعاد اين ميز عبارت است از؛ ٢١٥، ٨٨، ٧٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us