آشپزخانه های مُدرن

هنگامى كه از آشپزخانه مُدرن صحبت مى كنيم اولين چيزى كه به ذهن مى آيد كابينت هاى بدون قاب، براق و ساده، خطوط افقى و كابينت هايى فاقد تزئينات مى باشد. حال اگر بخواهيم به طور كاملاً تخصصى درباره آشپزخانه هاى مدرن صحبت كنيم لازم است با خصوصيات اصلى آنها آشنا شويم. به طور كلى در طراحى آشپزخانه مدرن ٨ آيتم بايد در نظر گرفته شوند كه عبارتند از؛

١. درب ها به صورت سطوحى كاملاً صاف (Flat): منظور از درب هاى Flat خلق سطوحى است كه همانند سنگ هاى برش خورده صاف و صيقلى باشند و اين يكى از بارزترين نشانه هاى آشپزخانه هاى مدرن مى باشد. شايد شما كابينت هاى قابدارى را ديده باشيد كه به سبك مدرن طراحى شده اند، با اين حال نمى توان گفت نبايد در سبك مدرن از كابينت هاى قاب دار استفاده شود ولى قطعاً مى توان گفت اين كابينت ها به سبك مدرن خالص طراحى نشده اند.

٢. سازه های به صورت يكپارچه و بدون قاب: بدين معنى كه درب ها به صورت كاملاً يكپارچه، تمام باكس كابينت را پوشش مى دهند. اين امر بسيار پر كاربرد در طراحى آشپزخانه هاى مدرن محسوب مى شود، چرا كه فضايى يكپارچه و براق را خلق مى كند. در يك كابينت بدون قاب شما قادر به مشاهده هيچ فريمى نخواهيد بود و يك فضاى خالى و ثابت را در تمامى درب ها و كشوها و همچنين بين دو كابينت مشاهده مى كنيد. هنگامى كه درب كابينت در كابينت هاى بدون قاب بسته مى شود، شما به هيچ عنوان نمى توانيد هيچ قابى را مشاهده كنيد. تنها چيزى كه نمايان مى باشد فاصله ١/٨ اينچى سايه روشن بين كابينت ها است.

آشپزخانه هاى طراحى شده مدل Adel خود به ١٠ زير مجموعه تقسيم مى شوند كه همگى به سبك كاملاً مدرن طراحى شده اند. تمامى درب هاى كابينت به صورت Flat و بدون هيچ قابى، صاف و صيقلى مى باشند. يكپارچگى در طرح و هماهنگى كامل بين اجزاء اين آشپزخانه كاملاً به چشم مى آيد. همانند سبك مُدرن، در اين آشپزخانه ها هم تزئينات جايى ندارند و به جاى آن تمام اجزاء به گونه اى طراحى شده اند كه بيشترين كارايى و عملكرد را داشته باشند. خطوط افقى باز هم نقش اول اين آشپزخانه ها را ايفا مى كنند. در ادامه به توضيحات مجزا براى هر يك از اين ١٠ زیر مجموعه مى پردازيم. ادامه مطلب

٣. سازه ساده و براق: در سازه هاى كابينت هاى مدرن غالباً از پروفايل C شكل استفاده مى كنند تا بيشترين ادغام در كابينت ها صورت گيرد و به اين ترتيب تأكيد بر خط افقى بصرى در آشپزخانه تشديد مى شود.

٤. كمبود تزئينات: كمبود تزئينات كه هميشه يكى از شاخصه هاى بارز سبك مدرن محسوب مى شود در مورد آشپزخانه هاى مدرن نيز صدق مى كند. اين در حقيقت همان نقطه اى است كه سبك مدرن و كلاسيك را از يكديگر تمايز مى بخشد. در حالى كه شما مى توايد شاهد انواع تايل ها با شكل ها، بافت ها، متريال ها و رنگ هاى مختلف در آشپزخانه هاى معاصر باشيد، در آشپزخانه مدرن شاهد اين ها نخواهيد بود. پنل هاى بدون قاب، درب هاى يكپارچه با پنل هاى بزرگ و يكپارچه ى شيشه اى تركيب مى شوند تا آشپزخانه اى كاملاً مدرن را پديد آورند.

آشپزخانه های مدرن Clover شامل ١٩ زیر مجموعه می باشد که به صورت جداگانه به توضیحات هر کدام پرداخته شده است. به طور کلی در این آشپزخانه ها شاهد حضور رنگ در آشپزخانه مدرن هستیم. همچنین کابینت های بافت دار و منحنی شکل نیز در آن ها وجود دارد که می تواند تصویری از این نمونه آشپزخانه ها را در ذهن بیننده نمایان سازد. از دیگر مشخصات این طرح می توان به طراحی دیوار ها با انواع کاغذ دیواری و پتینه اشاره کرد. ادامه مطلب

٥. تكيه بر زيبايى طبيعى مصالح: اين بدين معنى نيست كه هيچ گونه تزئيناتى در آشپزخانه هاى مدرن حضور ندارند، بلكه آن ها اين تزئينات جزئى را با تكيه بر خصوصيات طبيعى مصالح بدست مى آورند. همانند خطوط افقى چوب بلوط كه در سطوح كابينت نمايان مى شوند و يا رگه هاى سنگ مرمر بر روى سطح كانتر آشپزخانه.

٦. تأكيد بر روى خطوط افقى: اين مورد شايد در نگاه اول براى همه واضح به نظر نرسد، ولى بسيارى از آشپزخانه هاى مدرن طراحى خود را به گونه اى بنا مى كنند كه خطوط افقى به صورت تأكيدى خود را در محيط آشپزخانه به گونه هاى مختلف از جمله كمدهاى كشيده، كانترها و غيره نمايان مى كنند.

برجسته ترين مشخصه كابينت هاى Creativa برخوردارى از تركيب حجمى در درب هاى كابينت ها مى باشد، به گونه اى كه كابينت ها از احجام مستطيل و مربع شكل درست شده اند و معمولاً از دو رنگ براى رنگ آميزى آن ها استفاده شده است. در عين حال سبك همگىِ آشپزخانه ها مدرن بوده و خصوصيات اصلى اين سبك را دارا مى باشند. ادامه مطلب

  • کابینتِ آشپزخانه های مدرن – Creativa 1
  • کابینتِ آشپزخانه های مدرن – Creativa 2
  • کابینتِ آشپزخانه های مدرن – Creativa 3
  • کابینتِ آشپزخانه های مدرن – Creativa 4
  • کابینتِ آشپزخانه های مدرن – Creativa 5
  • کابینتِ آشپزخانه های مدرن – Creativa 6
  • کابینتِ آشپزخانه های مدرن – Creativa 7

٧. هماهنگى و ثبات در سبك ديگر عناصر آشپزخانه: تمامى اجزاى آشپزخانه از جمله نورپردازى، ميزها، صندلى ها و عناصر كانتر همگى بايد به گونه اى طراحى شوند تا هماهنگى لازم را با ديگر اجزاى آشپزخانه داشته باشند. در يك آشپزخانه مدرن تمامى اجزاى فوق مطابق با سبك معمارى مدرن طراحى مى شوند. صندلى هاى پايه بلند براق، نورهاى معلق پايه بلند هماهنگى لازم را با كانتر اين آشپزخانه ايجاد مى نمايد. ولى اين آشپزخانه ممكن است در يك خانه به سبك كلاسيك با طاق و ستون قرار گيرد. در واقع هيچ قانونى نيست كه اجبار كند تا معمارى و آشپزخانه هر دو در يك سبك طراحى شود. هزاران نمونه از آشپزخانه هاى مدرن واقع در آپارتمان هاى قديمى ايتاليا، فرانسه و اسپانيا حاكى از صحت اين امر مى باشد. همچنين هيچ قانونى وجود ندارد تا بگويد رنگ نبايد در آشپزخانه هاى مدرن راه پيدا كند.

٨. اِلمان هاى صنعتى: يك ديوار بتنى اِكسپوز و يا حتی پتينه مى تواند به عنوان متريال ديوار آشپزخانه مورد استفاده قرار بگيرد و جاذبه خاصى به آن ببخشد. حتی حضور يك كاغذ ديوارى اُلگو دار نيز مى تواند در كنار كابينت هاى يكدست و عارى از هر گونه تزئين آشپزخانه مدرن، جاذبه ی ديگرى را به نمايش بگذارد. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us